Czyszczenie przed i po spawaniu.

Laserowe czyszczenie powierzchni doskonale nadaje się do przygotowania wyrobów do spawania poprzez szybkie usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z elementów. Wysokoenergetyczna wiązka promieniowania może być wykorzystywana również do oczyszczenia powierzchni spoiny ze wszystkich osadów i odprysków powstałym w procesie spawania. Optymalnie dobrane parametry gwarantują otrzymanie doskonale oczyszczonej powierzchni, która bez dodatkowych zabiegów może zostać pokryta powłokami lakierniczymi.
Skorzystaj z ECL AI!